Metodeforklaring

Indikatoren er målt gjennom følgende spørsmål: «Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene?»

Indikatoren viser hvor mange prosent som har svart «vi har stort sett hatt dårlig råd» eller «vi har hatt dårlig råd hele tiden».

Resultater fra hele Norge

Prosentandel av ungdomsskoleelever i ulike kommuner som opplever at familien har dårlig råd

Se tall for hver enkelt kommune ved å ta pekeren over histogrammet. Y-aksen viser prosentandel, x-aksen viser alle kommunene