Publikasjoner

Bøker og artikler

Bøker og vitenskapelige artikler knyttet til Ungdata.

Se bøker og artikler knyttet til Ungdata

Nasjonale rapporter

Her finnes nasjonale rapporter basert på data fra ungdataundersøkelsene.

Se nasjonale Ungdata-rapporter

Lokale rapporter

Rapporter fra lokale undersøkelser skrevet og utgitt av KoRus, NOVA eller andre forskningsinstitusjoner.

Se rapporter publisert fra lokale undersøkelser

Master- og ph.d.-oppgaver

Master- og doktorgradsoppgaver tilknyttet Ungdata.

Se master- og ph.d.-oppgaver tilknyttet Ungdata