Metodeforklaring

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv?»

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja».

Resultater fra hele Norge

Prosentandel av ungdomsskoleelever i ulike kommuner som tror de vil få et godt og lykkelig liv

Se tall for hver enkelt kommune ved å ta pekeren over histogrammet. Y-aksen viser prosentandel, x-aksen viser alle kommunene