Bykle kommune

I Bykle kommune er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2012, 2014 og 2016.


Resultatene vises ikke på ungdata.no (grunnen til dette er vanligvis at det er mindre enn 30 elever som har svart på ungdomstrinnet).

Fakta fra siste undersøkelse

Har gjort undersøkelser i 2012, 2014 og 2016.
Tallene under viser fakta fra siste undersøkelse.

Populasjon: 33 (US) / 0 (VGS)
Antall svar: 29 (US) / 0 (VGS)
Svarprosent: 88 (US) / 0 (VGS)
Deltakende klassetrinn: 8.-10 klasse
Tidspunkt for undersøkelsen: Uke 9-10 i 2016
US=ungdomskole VGS=videregående skole