Kvinnherad kommune

I Kvinnherad kommune er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2011, 2013 og 2015.


På denne siden ser du noen utvalgte resultater fra kommunens siste undersøkelse. Du finner også resultatrapporter du kan laste ned, og medielenker.

Utvalgte resultater fra siste undersøkelse

Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet. Pek på indikatorene for å se hvordan de er målt. Finn flere resultater for kommunen på kartsidene.

Fakta fra siste undersøkelse

Har gjort undersøkelser i 2011, 2013 og 2015.
Tallene under viser fakta fra siste undersøkelse.

Populasjon: 552 (US) / 392 (VGS)
Antall svar: 499 (US) / 268 (VGS)
Svarprosent: 86 (US) / 68 (VGS)
Deltakende klassetrinn: 8.-10 klasse + VG1 + VG2 + VG3
Tidspunkt for undersøkelsen: Uke 46-48 i 2015
US=ungdomskole VGS=videregående skole