Herøy kommune (Møre og Romsdal)

I Herøy kommune er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2014, 2017 og 2019.


Resultatene vises ikke på ungdata.no (grunnen til dette er vanligvis at det er mindre enn 30 elever som har svart på ungdomstrinnet).

Fakta fra siste undersøkelse

Har gjort undersøkelser i 2014, 2017 og 2019.
Tallene under viser fakta fra siste undersøkelse.

Populasjon: 359 (US) / 201 (VGS)
Antall svar: 313 (US) / 170 (VGS)
Svarprosent: 87 (US) / 85 (VGS)
Deltakende klassetrinn: 8.-10 klasse + VG1 + VG2 + VG3
Tidspunkt for undersøkelsen: Uke 10-12 i 2019
US=ungdomskole VGS=videregående skole