Stavanger kommune

I Stavanger kommune er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2010, 2013, 2016 og 2019.


På denne siden ser du noen utvalgte resultater fra kommunens siste undersøkelse. Du finner også resultatrapporter du kan laste ned, og medielenker.

Utvalgte resultater fra siste undersøkelse

Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet. Pek på indikatorene for å se hvordan de er målt. Finn flere resultater for kommunen på kartsidene.

Fakta fra siste undersøkelse

Har gjort undersøkelser i 2010, 2013, 2016 og 2019.
Tallene under viser fakta fra siste undersøkelse.

Populasjon: 4482 (US) / 3837 (VGS)
Antall svar: 4052 (US) / 3027 (VGS)
Svarprosent: 90 (US) / 79 (VGS)
Deltakende klassetrinn: 8.-10 klasse + VG1 + VG2
Tidspunkt for undersøkelsen: Uke 8-14 i 2019
US=ungdomskole VGS=videregående skole