Tydal kommune

Tydal kommune gjennomførte Ungdata-undersøkelse i 2011 og 2014.


Resultatene vises ikke på ungdata.no (grunnen til dette er vanligvis at det er mindre enn 30 elever som har svart på ungdomstrinnet).

Fakta fra siste undersøkelse

Har gjort undersøkelser i 2011 og 2014.
Tallene under viser fakta fra siste undersøkelse.

Populasjon: 29 (US) / 0 (VGS)
Antall svar: 25 (US) / 0 (VGS)
Svarprosent: 86 (US) / 0 (VGS)
Deltakende klassetrinn: 8.-10 klasse
Tidspunkt for undersøkelsen: Uke 37 i 2014
US=ungdomskole VGS=videregående skole