Solund kommune

I Solund kommune er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2017.


Resultatene vises ikke på ungdata.no (grunnen til dette er vanligvis at det er mindre enn 30 elever som har svart på ungdomstrinnet).

Fakta fra siste undersøkelse

Har gjort undersøkelser i 2017.
Tallene under viser fakta fra siste undersøkelse.

Populasjon: 31 (US) / 0 (VGS)
Antall svar: 29 (US) / 0 (VGS)
Svarprosent: 94 (US) / 0 (VGS)
Deltakende klassetrinn: 8.-10 klasse
Tidspunkt for undersøkelsen: Uke 18 i 2017
US=ungdomskole VGS=videregående skole