Osen kommune

I Osen kommune er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2018.


Resultatene vises ikke på ungdata.no (grunnen til dette er vanligvis at det er mindre enn 30 elever som har svart på ungdomstrinnet).

Fakta fra siste undersøkelse

Har gjort undersøkelser i 2018.
Tallene under viser fakta fra siste undersøkelse.

Populasjon: 29 (US) / 0 (VGS)
Antall svar: 27 (US) / 0 (VGS)
Svarprosent: 93 (US) / 0 (VGS)
Deltakende klassetrinn: 8.-10 klasse
Tidspunkt for undersøkelsen: Uke 12 i 2018
US=ungdomskole VGS=videregående skole