Loabák - Lavangen kommune

I Loabák - Lavangen kommune er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2017.


På denne siden ser du noen utvalgte resultater fra kommunens siste undersøkelse. Du finner også resultatrapporter du kan laste ned, og medielenker.

Utvalgte resultater fra siste undersøkelse

Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet. Pek på indikatorene for å se hvordan de er målt. Finn flere resultater for kommunen på kartsidene.

Fakta fra siste undersøkelse

Har gjort undersøkelser i 2017.
Tallene under viser fakta fra siste undersøkelse.

Populasjon: 49 (US) / 0 (VGS)
Antall svar: 45 (US) / 0 (VGS)
Svarprosent: 92 (US) / 0 (VGS)
Deltakende klassetrinn: 8.-10 klasse
Tidspunkt for undersøkelsen: Uke 10-12 i 2017
US=ungdomskole VGS=videregående skole