Metodeforklaring

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned?».

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de bruker slike medikamenter ukentlig eller oftere.

Resultater fra hele Norge

Prosentandel av ungdomsskoleelever i ulike kommuner som bruker Paracet, Ibux og lignende minst én gang i uka

Se tall for hver enkelt kommune ved å ta pekeren over histogrammet. Y-aksen viser prosentandel, x-aksen viser alle kommunene