Ungdata har fått nye nettsider

Nå er ungdatatallene for din kommune bare et klikk unna. De nye nettsidene til Ungdata gjør det lettere å finne fram til og sammenlikne resultater fra kommuner, fylker og hele landet.

Siden 2010 har 330 000 ungdommer fra 375 kommuner deltatt i Ungdata-undersøkelsene. Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.

Nå lanserer vi helt nye nettsider der resultatene fra undersøkelsen formidles gjennom klikkbare kart.

– Kommunene har etterspurt en ny interaktiv kartløsning, og vi er fornøyd med at vi nå kan tilby en enkel og spennende måte å få fram Ungdata-resultatene på, forteller leder for det nyopprettede Ungdatasenteret Anders Bakken.

– Vi håper også de nye nettsidene kan nå fram til ungdom, og at lærere vil ta i bruk dette i undervisningen.

Dette er noe av det nye du kan gjøre på siden

  • Se resultater fra kommuner og fylker ved hjelp av et interaktivt kart
  • Sammenlikne lokale resultater med tall for hele Norge og ulike regioner
  • Få mer kunnskap om 46 ulike temaer
  • Se trender og utviklingstrekk på nasjonalt nivå

Ungdata har som målsetting å være en kunnskapsdatabase som viser helheten i ungdoms liv og bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk oppvekstpolitikk lokalt og nasjonalt. Senteret ønsker også å bidra til allmennrettet forskningsformidling.

– Med de nye nettsidene mener vi at vi har et godt verktøy som kan hjelpe oss med å nå disse målene, sier Bakken.

Om ungdataundersøkelsene

Ungdatasenteret ved Seksjon for ungdomsforskning på NOVA, HiOA, har ansvaret for å samle inn data fra spørreundersøkelser i samarbeid med landets syv regionale kompetansesentre for rusfeltet (KoRus). Ungdata-undersøkelsene finansieres over statsbudsjettet, og tilbys gratis til alle kommuner og fylkeskommuner i Norge.

Tilbakemeldinger

Oppdager du feil på sidene eller har andre kommentarer, send oss en e-post på ungdata@nova.hioa.no.