Ungdata på Forskningsdagene

Ungdata-forskere deltar på to arrangementer under Forskningsdagene i Oslo. Kom og hør da vel!
Gule tøysko på gul asfalt. Colourbox.com

Ungdom i 60 minutter

Velkommen til 60 minutter om barn og unges oppvekst i Norge. Du får høre om hvorfor noen ungdomsgenerasjoner blir mer betydningsfulle enn andre? Vi presenterer nye tall fra Ungdata junior, og så får du høre hva forskerne gjør når de "splotter".

Sted: Kulturhuset, Boksen, Youngs gate 6 Oslo
Dato og tid: onsdag 26. september 2018 kl. 16.00 - 17.00
Arr.: Forskningsdagenen og OsloMet – storbyuniversitetet

Dette SAMSVAR-seminaret er en del av Forskningsdagene og vil for anledningen holdes på Kulturhuset ved Youngstorget i Oslo. Det er den tredje gangen at vi arrangerer SAMSVAR-seminaret innenfor Forskningsdagenes rammer. Vi presenterer tre ulike tilnærminger til temaet oppvekst i Norge:

  • Først ute er sosiolog og forskningsleder ved NOVA,OsloMet, Guro Ødegård med innlegget: De som bygde landet til «de som er stressa og pressa». En fortelling om generasjoner. Hvorfor blir en ungdomsgenerasjon forskjellig fra den forrige – og hvorfor. blir noen mer betydningsfulle enn andre? Guro tar publikum med på en reise fra etterkrigstidens ungdommer og fram til i dag.
  • Dernest vil NOVA-forsker ved OsloMet, Mette Løvgren, presentere helt ferske tall fra prosjektet Ungdata junior, en spørreskjemaundersøkelse gjennomført blant 10–12-åringer.
  • «Hvor har du det godt?» AFI-forsker Ingrid Tolstad setter et punktum for innledningene når hun presenterer "Splotting" - en tusj-og-papirbasert metode som hjelper forskeren til å få barn og unge i tale, ikke minst om sted, identitet og tilhørighet. Og det gjelder ikke bare ungdom - underveis i innledningen får publikum selv teste splotting ved bordene.

Etter innleggene åpner vi for spørsmål og debatt.

Ordstyrer: Ingvild Straume, leder for Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling ved OsloMet.

Arrangeres av Arbeidsforskningsinstituttet AFI og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet.

 

Oslos læringsliv - Oppvekst i den globale landsbyen

Sted: Litteraturhuset, Oslo
Dato og tid: Onsdag 26. september 2018, kl. 18:00–21:00
Arr.: Forskningsdagene og Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Hva er oppvekst i Oslo?

Oslo betegnes som den ‘delte byen’. I de østlige bydelene vises det til økt kriminalitet blant unge, uro og atferdsproblemer i skolene, frafall spesielt blant gutter, språk- og integreringsproblemer og ungdom som opplever å stå på utsiden av det norske samfunnet. Forskning tyder på at det skapes økte polariseringer og spenninger mellom å vokse opp i ulike deler av Oslo.

Men hvordan opplever unge selv det å vokse opp øst i Oslo, og hvilken betydning har skole og utdanning? På dette arrangementet vil vi presentere ulike perspektiv og forskning om det å vokse opp i Oslo, spesielt i de østlige bydelene.

Gjennom romanen Tante Ulrikkes vei, fagboken De andres skole, Ungdataundersøkelsen og prosjektet Learning Lives deler Zeshan Shakar, Ingunn Marie Eriksen, Anders Bakken, Øystein Gilje og Ola Erstad historier om oppvekst i den globale landsbyen i et akademisk talkshow ledet av Sherin Awahab.

Til å sette tonen har vi invitert forfatter Zeshan Shakar til å lese fra og si noe om sin bok Tante Ulrikkes vei, som handler om å vokse opp på Stovner. Øystein Gilje og Ola Erstad fra Universitetet i Oslo vil presentere forskning med og om unge i ulike bydeler i Groruddalen, i skole og lokalsamfunn - det de betegner som ‘læringsliv’. Ingunn Marie Eriksen, med boken De andres skole og Anders Bakken, med data fra Ungdata 2018, begge fra NOVA ved Oslo Met – storbyuniversitetet, vil presentere forskning om skole og oppvekst i Oslo.

Arrangementet inviterer til samtale om hva det vil si å vokse opp øst i Oslo.
Arrangementet vil streames her: https://www.uv.uio.no/iped/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser-seminarer/2018/forskningsdagene-260918.html