Ungdatakonferansen 2016

Årets konferansen hadde tema vennskap. Konferansen ble filmet, og du kan nå se filmopptakene.
Fire ungdommer sitter sammen. Illustrasjonsbilde: B. Ward

Vennskap

Hva betyr vennskap i vår tid? For mange handler ungdomstiden om å finne sin plass i et sosialt landskap der de jevnaldrende har stor betydning. Å ha venner er viktig for unges selvfølelse og identitetsutvikling. Men vennskap – og fravær av vennskap – er også utfordrende. Ungdata viser at stadig flere jenter mangler nære venner. Er det vanskeligere å etablere tette vennskap enn tidligere? Er det grunn til bekymring?

På årets Ungdatakonferanse vil landets fremste forskere på ungdom presentere oppdatert forskning. Her vil vi diskutere hva vennskapsrelasjoner betyr, og hvordan de dannes. Hvor går grensene for hvem som er innenfor og hvem som er utenfor? Hva med de ensomme ungdommene? Hvilke rolle spiller skole og fritidsaktiviteter som arenaer for dannelse av vennskap?

Du får blant annet høre Anders Bakken, Harriet Bjerrum Nilsen, Willy Pedersen, Guro Ødegård og Dan Olweus snakke.

Konferansen er aktuell for alle som jobber med ungdom, for forskere og studenter, politikere og beslutningstakere og andre som er opptatt av det nyeste innen norsk ungdomsforskning.

Se programmet for årets konferanse.

Se filmopptak av konferansen.

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32
Tid: 16. november 2016

Gå til konferansenettsiden

Om Ungdatakonferansen

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Konferansen er aktuell for deg som jobber med ungdom til daglig, for forskere og studenter, politikere og beslutningstakere og andre som er opptatt av det nyeste innen norsk ungdomsforskning.

NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus står bak arrangementet, som er den tredje nasjonale konferansen i regi av Ungdata.

Logo Ungdatakonferansen