Ungdatakonferansen 2017

Fikk du ikke med deg Ungdatakonferansen 2017? Nå kan du se den i opptak. Tema var stedets betydning for ungdom.

Her kan du se opptak fra konferansen

Årets Ungdatakonferanse handler om de rammene stedet legger for ungdom og deres liv. Det å skape gode betingelser for barn og unges oppvekst er sentralt i lokal politikkutforming. Men hva betyr egentlig det geografiske stedet for ungdoms liv i dag?

Har lokalmiljøet endret betydning etter hvert som mer av ungdomstiden tilbringes i utdanningsinstitusjonene, i organiserte fritidsaktiviteter og, ikke minst, digitalt? Kan vi snakke om en felles norsk ungdomstid – på tvers av sosiogeografiske skiller og på tvers av urbane og rurale oppvekstmiljøer? Eller preger stedet ungdoms atferd, holdninger og aspirasjoner?

Med denne konferansen løftes stedet fram som en viktig del av unges egne fortellinger. Hva er et godt sted å vokse opp – og hva kjennetegner steder der unge ikke føler seg hjemme? Hva definerer unge som sitt «sted»?

Se programmet på konferansesiden

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3 i Oslo sentrum
Tid: 15. november 2017

Arrangør: Ungdatasenteret ved forskningsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus