Ungdatakonferansen 2017

Årets Ungdatakonferanse handler om stedets betydning for ungdom og finner sted 15. november. Påmeldingen er åpen.
Fire ungdommer på kafe. Foto: B. Ward, NOVA

Årets Ungdatakonferanse handler om de rammene stedet legger for ungdom og deres liv. Det å skape gode betingelser for barn og unges oppvekst er sentralt i lokal politikkutforming. Men hva betyr egentlig det geografiske stedet for ungdoms liv i dag?

Har lokalmiljøet endret betydning etter hvert som mer av ungdomstiden tilbringes i utdanningsinstitusjonene, i organiserte fritidsaktiviteter og, ikke minst, digitalt? Kan vi snakke om en felles norsk ungdomstid – på tvers av sosiogeografiske skiller og på tvers av urbane og rurale oppvekstmiljøer? Eller preger stedet ungdoms atferd, holdninger og aspirasjoner?

Med denne konferansen løftes stedet fram som en viktig del av unges egne fortellinger. Hva er et godt sted å vokse opp – og hva kjennetegner steder der unge ikke føler seg hjemme? Hva definerer unge som sitt «sted»?

Se programmet og informasjon om påmelding på konferansesiden

Sted: Konferanselokalet vil være i Oslo sentrum, og blir annonsert i god tid før konferansen
Tid: 15. november 2017

Arrangør: Ungdatasenteret ved forskningsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus