Ungdatakonferansen 2018

Ungdom, idrett og trening er tema for årets Ungdatakonferanse.
Ungdatakonferansen 2018

Her kan du se opptak fra konferansen

Idrett og ungdomstid

Idrett er den organiserte fritidsaktiviteten som klart flest ungdommer driver med. I tillegg trener mange unge på egenhånd og i treningsstudioene. Hva betyr det egentlig å drive med idrett for ungdom i dag? Hva har idretten å tilby ungdommen? Og er det alltid positivt for ungdom å drive med idrett?

Årets Ungdatakonferanse løfter fram idrett og trening som en viktig del av unges hverdag. Vi vil få presentert ny forskning om deltakelse både i og utenfor organisert idrett. Hvorfor driver ungdom med idrett? Hvorfor er det så store sosiale forskjeller i hvem som deltar i idrettslagene i Norge? Har idretten betydning for hvordan ungdom ser på seg selv? Hvilken rolle spiller foreldrene? Hvordan kommer skyggesider som seksuell trakassering og overdrevent kroppsfokus til syne i ungdomsidretten?

Sted: Sentralen, Øvre slottsgate 3, Oslo sentrum

Tid: 13. november 2018

Twitter: #ungdata

Om Ungdatakonferansen

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Landets fremste forskere vil presentere oppdatert forskning, og diskutere hvilken betydning idrett har blant dagens ungdom. Konferansen er aktuell for deg som jobber med ungdom til daglig, for forskere og studenter, politikere og beslutningstakere og andre som er opptatt av det nyeste innen norsk ungdomsforskning.

Konferansen er en del av et større forskningssamarbeid mellom NOVA og Norges idrettshøgskole. Her kan du lese mer om forskningsprosjektet «Idrettens posisjon i ungdomstida».

Årets ungdatakonferanse er den femte i rekken. Konferansen arrangeres av forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) og Norges idrettshøgskole.

Se konferansesiden for program og mer informasjon