Ungdatakonferansen 2019

På årets Ungdatakonferanse presenteres ny forskning om kjønn i ungdomstida. Hvilke muligheter, rammer og normer påvirker unges liv?
Banner for ungdatakonferansen med logo, årstall og bilde av fem ungdommer, tre jenter og to gutter gatelangs en vinterdag.

Kjønn i ungdomstida

Mens felleskap på tvers av kjønn er et grunnprinsipp i skolen, er barn og unges fritid svært kjønnsdelt. I hvilken grad er skolen en arena som fremmer likestilling? Hvordan oppstår kjønnsforskjeller i skolen? Og hvilke ulike erfaringer gjør gutter og jenter seg på fritidsarenaen?

Mens psykiske helseplager og sosial kontroll ofte blir knyttet til unge jenter, blir radikalisering og gjengvold utelukkende knyttet til gutter. Hva betyr kjønn for vårt blikk på ungdoms problemer og utfordringer? Og hvorfor er vår bekymring for jenter og gutter så ulik?

 

Konferanseprogram (foreløpig)

 

Sted: Sentralen, Øvre slottsgate 3, Oslo sentrum

Tid: 13. november 2019

Påmelding: Meld deg på konferansen

Twitter: #ungdata

Pris: 1650,-

Les mer på konferansesiden