Kort oppsummert. Ungdom og idrett i Norge. 2017 (pdf)