Metodeforklaring

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: « Hvor mange ganger har du brukt hasj/marihuana/cannabis det siste året (de siste 12 måneder)?».

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Resultater fra hele Norge

Prosentandel av ungdomsskoleelever i ulike kommuner som har brukt hasj eller marihuana

Se tall for hver enkelt kommune ved å ta pekeren over histogrammet. Y-aksen viser prosentandel, x-aksen viser alle kommunene

Mer om tema

Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Cannabis er det vanligste stoffet mens stoffer som kokain, ecstasy og heroin har liten utbredelse.

Om det å prøve hasj eller marihuana – isolert sett – er farligere enn å debutere tidlig med alkohol er i dag omdiskutert.

Det at alkohol er et legalt og sosialt akseptert rusmiddel, mens hasj og andre narkotiske stoffer er forbudt, utgjør uansett en viktig forskjell. Både rusmiddelbrukerens egen forståelse og omverdenens fortolkning og reaksjon, påvirkes av om stoffet er lovlig eller ikke. Unge som bruker illegale rusmidler, har krysset en ekstra grense.

Sammenliknet med alkohol er eksperimentering med narkotiske stoffer et mer entydig ungdomsfenomen. Likevel blir noen hengende igjen i et misbruksmønster også i voksen alder.