Forskere og sekretariat

Anders Bakken

Anders Bakken

Senterleder og forskerBakken er forsker ved NOVA og leder Ungdatasenteret.Anders Bakkens ansattside
Hanne C. Hougen

Hanne C. Hougen

SekretariatslederHougen er seniorrådgiver og leder sekretariatet ved Ungdatasenteret.Hanne Hougens ansattside
Silje Hartberg

Silje Hartberg

RådgiverHartberg er rådgiver i sekretariatet ved Ungdatasenteret.Silje Hartbergs ansattside
Vegard Svagård

Vegard Svagård

RådgiverSvagård er rådgiver i sekretariatet ved Ungdatasenteret.Vegard Svagårds ansattside
Mira Aaboen Sletten

Mira Aaboen Sletten

ForskerSletten er forsker ved NOVA og er ansvarlig for studietilbudet Ungdataverkstedet på HiOA. Hun jobber med spørsmål om psykisk helse i Ungdata.Mira Slettens ansattside
Mette Løvgren

Mette Løvgren

ForskerLøvgren er forsker ved NOVA og er prosjektleder for Ungdata junior (undersøkelser for 5.- til 7.-klassinger).Mette Løvgrens ansattside
Guro Ødegård

Guro Ødegård

Forskningsleder og forskerØdegård er leder for Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA og jobber med spørsmål om politiske engasjement, frivillig organisasjonsdeltagelse og lokalsamfunn i Ungdata.Guro Ødegårds ansattside
Lars Roar Frøyland

Lars Roar Frøyland

Stipendiat og rådgiverFrøyland er rådgiver i sekretariatet for Ungdatasenteret og stipendiat ved Voldsprogrammet ved NOVA.Lars Roar Frøylands ansattside
Patrick Lie Andersen

Patrick Lie Andersen

ForskerAndersen er forsker ved NOVA og prosjektleder for Ung i Oslo 2015. Han jobber med spørsmål om sosial ulikhet i Ungdata.Patrick Andersens ansattside
Hans Christian Sandlie

Hans Christian Sandlie

ForskerSandlie er forsker og leder for Seksjon for aldersforskning og boligstudier ved NOVA.Hans Christian Sandlies ansattside
Åse Strandbu

Åse Strandbu

ProfessorStrandbu er professor ved Idrettshøgskolen og jobber med spørsmål om trening og idrett i Ungdata.Åse Strandbus ansattside
Willy Pedersen

Willy Pedersen

ProfessorPedersen er professor ved Universitetet i Oslo og forsker ved NOVA. Han jobber med problemstillinger knyttet til rus, ekstremisme og ungdomstid i Oslo.Willy Pedersens ansattside
Dawit Abebe

Dawit Abebe

ForskerAbebe er førsteamanuensis ved OsloMet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, og jobber med helserelaterte spørsmål i Ungdata.Dawit Abebes ansattside
Marlene Persson

Marlene Persson

StipendiatPersson er stipendiat og er tilknyttet prosjektet "Idrettens posisjon i ungdomstida".Marlene Perssons ansattside
Christer Hyggen

Christer Hyggen

ForskerHyggen er forsker ved NOVA, og jobber med skoletrivsel og skoleresultater blant minoritetselever i videregående opplæring i Ungdata.Christer Hyggens ansattside