Undervisning

Ungdata tilbyr undervisning til studenter på masternivå gjennom "Ungdataverkstedet" ved OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet).

Ungdataverkstedet

Ungdataverkstedet er et samarbeid mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Institutt for sosialfag ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet. Det er et tverrfaglig emne på masternivå som er åpent for masterstudenter ved OsloMet, og for studenter på masternivå ved andre høgskoler og universitet. Undervisningsopplegget gikk som valgfritt emne første gang høsten 2016.

Undervisningen

Ungdataverkstedet er et masteremne som knytter forskning, undervisning og praksisfeltet sammen, og som gir studenter mulighet til å arbeide med kvantitative data fra de løpende ungdataundersøkelsene opp mot både forskere og praksisfeltet.

Studentene som tar masteremnet får mulighet til å

  • praktisere kunnskap i kvantitativ metode på «ferske» data
  • lære å koble empiriske analyser med tematisk kunnskap om ungdomssosiologiske emner
  • få kontakt med et forskningsmiljø ved seksjon for Ungdomsforskning ved NOVA
  • få erfare den praktiske nytten av kvantitativ metodekunnskap, gjennom et konkret samarbeid med én kommune

Masteremnet SFV4800 "Ungdataverkstedet" utgjør 10 studiepoeng og består av forelesninger, seminarundervising, og gruppeveiledning, totalt 24 timer. Hovedvekten ligger på studentaktiv undervisning i verkstedform. Samarbeidet med kommunen beregnes til totalt 4 undervisningstimer. I tillegg kommer obligatoriske møter med praksisfeltet. Etter bestått eksamen vil studentene få mulighet til å presentere sine forskningsresultater for den kommunen de har analysert data fra.

Les mer om Ungdataverkstedet.

Les mer om ungdataundersøkelsene

Påmelding

Man kan søke opptak til dette emnet utenom masterutdanningen. Søknadsfristen for SFV4800 "Ungdataverkstedet" høsten 2017 er utløpt. Lenke til påmelding til Ungdataverkstedet (fsweb.no).

Hvis du ikke er student ved HiOA, ta kontakt med Linn Breistein Jørstad ved Seksjon for Studieadministrasjon og internasjonalisering for påmelding. E-post: Linn.Jorstad@hioa.no.