Ungdatakonferansen 2018

Årets tema er ungdom, idrett og trening. Konferansen arrangeres på Sentralen i Oslo tirsdag 13. november 2018.
Ungdatakonferansen 2018

Idrett og ungdomstid

Idrett er den organiserte fritidsaktiviteten som klart flest ungdommer driver med. I tillegg trener mange unge på egenhånd og i treningsstudioene.

  • Hva betyr det egentlig å drive med idrett for ungdom i dag?
  • Hva har idretten å tilby ungdommen?
  • Og er det alltid positivt for ungdom å drive med idrett?

Årets Ungdatakonferanse løfter fram idrett og trening som en viktig del av unges hverdag. Vi vil få presentert ny forskning om deltakelse både i og utenfor organisert idrett.

  • Hvorfor driver ungdom med idrett?
  • Hvorfor er det så store sosiale forskjeller i hvem som deltar i idrettslagene i Norge?
  • Har idretten betydning for hvordan ungdom ser på seg selv?
  • Hvilken rolle spiller foreldrene?
  • Hvordan kommer skyggesider som overdrevent kroppsfokus til syne i ungdomsidretten?
     

Her kan du se opptak fra konferansen

 

Konferanseprogram

 

Sted: Sentralen, Øvre slottsgate 3, Oslo sentrum

Tid: 13. november 2018

Twitter: #ungdata

 

Om Ungdatakonferansen

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Landets fremste forskere vil presentere oppdatert forskning, og diskutere hvilken betydning idrett har blant dagens ungdom. Konferansen er aktuell for deg som jobber med ungdom til daglig, for forskere og studenter, politikere og beslutningstakere og andre som er opptatt av det nyeste innen norsk ungdomsforskning.

Konferansen er en del av et større forskningssamarbeid mellom NOVA og Norges idrettshøgskole. Her kan du lese mer om forskningsprosjektet «Idrettens posisjon i ungdomstida».

Årets ungdatakonferanse er den femte i rekken. Konferansen arrangeres av forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) og Norges idrettshøgskole.

Konferansen koster kr 1500,-

 

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende konferansen, ta kontakt på e-post: ungdatakonferansen@hioa.no

 

Tidligere konferanser