Metodeforklaring

Indikatoren er målt gjennom spørsmål om hvor plaget den enkelte har vært i løpet av siste uke av følgende: "Følt deg ensom".

Indikatoren viser hvor mange prosent som er "Veldig mye plaget" eller "Ganske mye plaget" av dette.

Resultater fra hele Norge

Prosentandel av ungdomsskoleelever i ulike kommuner som er mye plaget av ensomhet

Se tall for hver enkelt kommune ved å ta pekeren over histogrammet. Y-aksen viser prosentandel, x-aksen viser alle kommunene