Metodeforklaring

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: "Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?".

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer "Ja, helt sikkert" eller "Ja, det tror jeg".

Resultater fra hele Norge

Prosentandel av ungdomsskoleelever i ulike kommuner som har minst én fortrolig venn

Se tall for hver enkelt kommune ved å ta pekeren over histogrammet. Y-aksen viser prosentandel, x-aksen viser alle kommunene

Mer om tema

Ungdomstiden beskrives ofte som en fase i livet der de jevnaldrende er særlig viktig. Venner er for de fleste en kilde til lek, glede, støtte, samhørighet og bekreftelse. På lengre sikt har samspillet med de jevnaldrende betydning for utvikling av selvbilde og sosial kompetanse. Mange knytter også vennskap som varer livet ut i denne perioden.

I overgangen fra barn til tenåring endrer vennene betydning. Mens leken står i sentrum blant de yngste, blir det etter hvert like betydningsfullt hvem man er sammen med som hva man gjør. Med økt bruk av sosiale medier har ungdom dessuten fått en ny arena for samhandling. Ungdom deler informasjon og opplysninger om sine liv, hva de gjør, og hvem de er sammen med, på en annen måte enn tidligere.

Hvilken rolle de jevnaldrende vennene spiller i hver enkelt ungdoms liv varierer. Mens noen trives godt med én eller to venner, er andre opptatt av å ha en stor vennegjeng og flest mulig "likes" på Facebook. For mange vil kvaliteten på vennskapene likevel bety mer enn antallet.