Metodeforklaring

Indikatoren er målt gjennom følgende spørsmål om hvor mange ganger i løpet av de siste sju dagene de har "vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet eller lignende)".

Indikatoren viser hvor mange prosent som har gjort dette minst seks ganger siste uke.

Resultater fra hele Norge

Prosentandel av ungdomsskoleelever i ulike kommuner som har vært sosial på nett størstedelen av kvelden minst seks ganger siste uke

Se tall for hver enkelt kommune ved å ta pekeren over histogrammet. Y-aksen viser prosentandel, x-aksen viser alle kommunene