Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

 

Finn Ungdata-kommuner i ditt fylke

      Ansvarlig for nettstedet: NOVA • E-post: ungdata@nova.hioa.no • Telefon: 22 54 12 00