Den nasjonale databasen

Ungdata-undersøkelsene samles i en nasjonal database som oppbevares av NOVA.

Materialet brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter av forskere ved en rekke institusjoner rundt om i landet, der målet er å framskaffe kunnskap om regionale variasjoner og nasjonale trender når det gjelder ungdoms livsstil, levekår og helse. I tillegg bruker kommuner og fylkeskommuner materialet til sitt planarbeid.

Med bakgrunn i databasen genereres det også nasjonale tall fra Ungdata, som blant annet brukes i NOVA sine nasjonale rapporter fra undersøkelsen, folkehelseprofilene utgitt av Folkehelseinstituttet, og som sammenligningsgrunnlag for kommuner som deltar i Ungdata-undersøkelsen.

Tilgang til databasen?

KORUS-ene har tilgang til den nasjonale databasen gjennom en standardavtale med NOVA. Andre aktører som skal ha tilgang til data, må ta kontakt med Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (tidligere Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)).

Mer informasjon om den nasjonale Ungdatabasen og tilgang kan fås ved å kontakte Ungdatasenterets sekretariat ved NOVA: ungdata@oslomet.no

Til toppen