Folkehelseprofilene for 2021 er publisert

FHI melder at folkehelseprofilene for kommuner og bydeler er publisert. Årets tema er fysisk aktivitet. Data fra Ungdata inngår i rapportene.
Illustrasjon om fysis aktivitet fra folkehelseprofilen.

Folkehelseprofilene er unike rapporter for hver enkelt kommune og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Profilene gir informasjon om befolkningens helsetilstand og viktige faktorer som påvirker denne.

Flere av indikatorene i årets folkehelseprofil er basert på Ungdata-undersøkelsen. Nedstengningen av skolene i midten av mars 2020 fikk konsekvenser for gjennomføringen av Ungdata-undersøkelsen for 2020.

  Tema fysisk aktivitet

  Folkehelseinstituttet har særlig fous på fysisk aktivitet i år.

  Bare tre av ti voksne oppnår anbefalingene om fysisk aktivitet. Blant barn er situasjonen bedre, men aktiviteten synker raskt med alderen.

  Blant barn og unge er aktivitetsnivået høyere enn blant voksne. De fleste 6-åringer oppfyller minimumsanbefalingene, men andelen faller i løpet av barne- og ungdomsårene. Blant 15-åringene oppfyller kun halvparten anbefalingene.

  De siste 10-15 årene har aktivitetsnivået blant barn og unge vært relativt stabilt. Unntaket er blant 9-åringer hvor det har vært en nedgang. Nedgangen blant 9-årige gutter tilsvarer 1-2 timer med organisert idrett i uka [2-6].

  Til toppen