Forskarar og sekretariat

Anders Bakken

senterleiar og forskar
Bakken er forskar ved NOVA, OsloMet, og leiar Ungdatasenteret.
Anders Bakkens tilsettside
Anders Bakken

Frøydis Enstad

forskar
Enstad er forskar ved NOVA, OsloMet, og jobbar mellom anna med Ungdata junior og Ungdata pluss.
Frøydis Enstads tilsettside
Frøydis Enstad

Hanne C. Hougen

sekretariatsleiar
Hougen er seniorrådgjevar, og leiar sekretariatet ved Ungdatasenteret.
Hanne Hougens tilsettside
Hanne C. Hougen

Aud Christina H. Bjerén

rådgjevar
Bjerén er rådgjevar i sekretariatet ved Ungdatasenteret.
Aud Bjeréns tilsettside
Aud Christina H. Bjerén

Isabel Byrkjeflot Nærø

rådgjevar
Byrkjeflot Nærø er rådgjevar i sekretariatet ved Ungdatasenteret.
Byrkjeflot Nærøs tilsettside

Thea Marie Thorkildsen

rådgjevar
Thorkildsen er rådgjevar i sekretariatet ved Ungdatasenteret.
Thorkildsens tilsettside

Ellen Oftedal Schwencke

vitskapleg assistent
Schwencke er vitskapleg assistent i Seksjon for ungdomsforsking på NOVA og jobbar mellom anna med Ung i Oslo.
Ellen Schwenckes tilsettside
Ellen Oftedal Schwencke

Mira Aaboen Sletten

forskar
Sletten er forskingsleiar for Seksjon for ungdomsforsking, og forskar ved NOVA. Ho har koordinerande ansvar for Ungdata junior, og jobber med spørsmål om psykisk helse i Ungdata.
Mira Slettens tilsettside
Mira Aaboen Sletten

Mette Løvgren

forskar
Løvgren er forskar ved NOVA og jobber med Ungdata junior.
Mette Løvgrens tilsettside
Mette Løvgren
Til toppen