Forskarar og sekretariat

Anders Bakken

senterleiar og forskar
Bakken er forskar ved NOVA, OsloMet, og leiar Ungdatasenteret.
Anders Bakkens tilsettside
Anders Bakken

Frøydis Enstad

forskar
Enstad er forskar ved NOVA, OsloMet, og jobbar mellom anna med Ungdata junior og Ungdata pluss.
Frøydis Enstads tilsettside
Portrett av Frøydis Enstad

Hanne C. Hougen

sekretariatsleiar
Hougen er seniorrådgjevar, og leiar sekretariatet ved Ungdatasenteret.
Hanne Hougens tilsettside
Portrett av Hanne C. Hougen

Aud Christina H. Bjerén

rådgjevar
Bjerén er rådgjevar i sekretariatet ved Ungdatasenteret.
Aud C. Bjeréns tilsettside
Portrett av Aud Christina H. Bjerén

Thea Marie Thorkildsen

rådgjevar
Thorkildsen er rådgjevar i sekretariatet ved Ungdatasenteret.
Thea M. Thorkildsens tilsettside
Portrett av Thea Marie Thorkildsen

Heine Handegard

vitskapleg assistent
Handegard er vitskapleg assistent i sekretariatet ved Ungdatasenteret.
Heine Handegards tilsettside

Mathilde Bjørnset

stipendiat
Mathilde Bjørnset er stipendiat ved Seksjon for ungdomsforsking på NOVA. Doktorgradsprosjektet hennar byggjer på Ungdata junior.
Mathilde Bjørnsets tilsettside

Mira Aaboen Sletten

forskar
Sletten er forskingsleiar for Seksjon for ungdomsforsking, og forskar ved NOVA. Ho har koordinerande ansvar for Ungdata junior, og jobber med spørsmål om psykisk helse i Ungdata.
Mira Slettens tilsettside
Portrett av Mira Aaboen Sletten

Mette Løvgren

forskar
Løvgren er forskar ved NOVA og jobber med Ungdata junior.
Mette Løvgrens tilsettside
Portrett av Mette Løvgren
Til toppen