Hvordan er det å vokse opp i Oslo?

Ung i Oslo 2021: 60.000 barn og ungdommer i Oslo får nå mulighet til å fortelle om hvordan det er å vokse opp i Oslo, og hvordan de har det under korona-epidemien.
To ungdommer, gutt og jente, i vinterklær i snøkledd Oslo. Illustrasjonsfoto: S.B. Vold / Ungdata
Ung i Oslo har vært gjennomført siden midten av 1990-tallet. Nytt i år er at undersøkelsen også omfatter elever på 5.–7. trinn. Foto: S.B. Vold / Ungdata

– Undersøkelsen vil gi viktig kunnskap i en tid der korona-pandemien skaper så mye usikkerhet, sier prosjektleder ved NOVA, OsloMet Anders Bakken.

Ung i Oslo er Oslo kommune sin ungdataundersøkelse – en unik studie som er blitt gjennomført siden midten av 1990-tallet. Undersøkelsen i 2021 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – og hvordan unges oppvekstsituasjon har endret seg over tid.

– Vi håper de fleste velger å delta, slik at vi får gitt et så godt bilde av situasjonen som mulig, sier Bakken.

Gir ungdommene en stemme

Undersøkelsen Ung i Oslo 2021 er en av de største barne- og ungdomsundersøkelsene som noen gang er gjennomført i Norge. Rundt 60 000 elever fra 5. trinn til Vg3 på videregående fra alle Oslos bydeler inviteres til å være med.

Undersøkelsen gjennomføres i skoletiden fra uke 5 og fram til påske, og er en god mulighet for barn og unge til å fortelle politikere, forskere og andre om hvordan det er å vokse opp i Oslo.

– Undersøkelsen vil være spesielt viktig i en tid der korona-pandemien påvirker barn og unges hverdagsliv på måter som vi tidligere ikke har opplevd, påpeker Anders Bakken.

Undersøkelsen vil blant annet gi svar på hvor mange som føler seg ensomme, om trivsel og mistrivsel og hva barn og unge driver med i fritiden sin. Dette er unik kunnskap som ikke er lett tilgjengelig på andre måter.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA (oslomet.no) på OsloMet – storbyuniversitetet gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Oslo kommune og KoRus Oslo (korusoslo.no).

– Målet er at resultatene skal bidra til å gjøre Oslo til en enda bedre by å vokse opp i, sier Bakken.

Les mer om prosjektet Ung i Oslo 2021 (oslomet.no)

Til toppen