Informasjon til barn som deltar i Ungdata junior

Ungdata junior er en anonym spørreundersøkelse til elever på 5. til 7. trinn. Barn over hele Norge blir invitert til å være med. Nedenfor får du vite mer om hva Ungdata junior er.

Hvorfor Ungdata junior?

 • Målet med Ungdata junior er å få mer kunnskap om hvordan det er å vokse opp i kommunen du bor i.
 • De som bestemmer i kommunen din, har bestilt undersøkelsen. Resultatene skal brukes til å gjøre hverdagen til barn og unge bedre.
 • Undersøkelsen vil også bli brukt i forskning slik at vi kan vite mer om hvordan det er å være barn i Norge i dag.

Hvorfor spør vi deg?

 • Du er den som vet mest om hvordan akkurat du har det, og hva du driver med på fritiden, derfor spør vi deg og mange andre barn på din alder.

Hvordan foregår undersøkelsen?

 • I klasserommet med en lærer eller annen voksen til stede.
 • Du logger inn på en nettside og svarer på de spørsmålene du selv ønsker å svare på.
 • Hvis du vil, kan du få lest opp spørsmålene. I så fall må du bruke hodetelefoner.
 • Du kan svare på norsk, engelsk eller nord-samisk.
 • Det er satt av én skoletime.

Hva blir du spurt om?

 • Du vil bli spurt om hva du driver med på fritiden din og om hvordan du har det.
 • Det er også spørsmål om venner, familie og nærmiljøet ditt.
 • Du får også spørsmål om skolen, mobbing og om søvn.
 • Undersøkelsen er anonym. Det betyr at ingen andre får se hva akkurat du har svart.
 • Det er heller ikke mulig for noen å kontakte deg etter undersøkelsen.

Du velger selv om du vil være med

 • Det er opp til deg om du vil være med i undersøkelsen. Det får ingen konsekvenser for deg om du ikke blir med.
 • Hvis du velger å være med, ber vi om at du svarer så godt du kan. Ingen svar er riktige eller gale.
 • Hvis det er spørsmål du ikke ønsker å svare på, kan du hoppe over dem.
 • Du kan også avslutte undersøkelsen, selv om du først bestemte deg for å være med. 
 • Dine foreldre/foresatte kan gi beskjed til skolen hvis de ikke vil at du skal være med.
 • De som ikke er med på undersøkelsen, vil gjøre vanlige skoleting.

Noen å snakke med etter undersøkelsen

Det kan hende du synes noen av spørsmålene er vanskelige å svare på. Hvis du vil snakke med en voksen, kan du gå til helsesykepleier på skolen din eller til en annen voksen du stoler på. Du vil både før og etter undersøkelsen få vite hvem du kan kontakte hvis du vil snakke med noen etterpå.

Det finnes også noen nettsider der du kan finne noen å snakke med.

Kors på halsen er et samtaletilbud til unge under 18 år (rodekors.no), der du kan snakke med en voksen person på telefon, chat eller mail.

Du kan også finne noen å ta kontakt med på nettsiden Snakk med noen (ung.no).

Hvem står bak undersøkelsen?

 • Forskningsinstituttet NOVA på OsloMet gjennomfører undersøkelsen på bestilling fra din kommune – i samarbeid med KORUS.
 • Undersøkelsen er en del av Ungdata, som gjennomføres på skoler over hele landet.
 • Helsedirektoratet betaler for at kommunene kan bruke Ungdata junior.

NOVA

NOVA er et forskningsinstitutt som forsker på blant annet ungdom og oppvekst. NOVA er en del av OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om NOVA her (oslomet.no).

KORUS

KORUS er en forkortelse for Kompetansesenter for rusfeltet og består av syv sentre som jobber med kunnskap om rusfeltet. Deres oppdragsgiver er Helsedirektoratet. Les mer om KORUS her (korus.no).

Til toppen