Finn Ungdata-tall for ungdomsskolen

Hvordan er det å vokse opp i ulike steder i Norge? Bruk kartet til å finne og sammenlikne tall fra kommuner. Se resultater for ulike tema som rus, venner, framtid og mange flere. Tallene gjelder undersøkelser gjennomført blant elever på ungdomstrinnet.

Forklaring til kartet

De fleste kommuner gjennomfører Ungdata hver tredje år. I kartet vises resultatene for den siste undersøkelsen kommunen har gjennomført.

For kommuner som ble slått sammen i 2020, vises de samlete resultatene fra de sammenslåtte kommunene sist gang disse gjennomførte undersøkelsen. I noen tilfeller er undersøkelsene gjennomført på ulike tidspunkter. Tidspunktet som vises i kartet viser til tidspunktet for når den største av de sammenslåtte kommunene gjennomførte undersøkelsen.

Kommuner som i kartet vises i hvitt, er enten kommuner som ikke har gjennomført Ungdata, eller der det var færre enn 30 elever som deltok i undersøkelsen.

Til toppen