Finn tal for din kommune

Ungdata har fått nye nettsider.

Kvar kommune har ikkje lenger ei side på ungdata.no. I staden kan du finne nøkkeltalsrapportar for undersøkingane som er gjennomførte i bydelar, kommunar og fylkeskommunar ved å søkje i kommunerapportar i hovudmenyen.

Til toppen