Koronatiden i Vestfold og Telemark

Hvordan opplever ungdom i Vestfold og Telemark at pandemien har påvirket hverdagen deres?
Alvorlig mørkhåret ung jente ser i kamera.

Våren 2021 fikk elever på alle ungdomsskoler og videregående skoler i fylket tilbud om å svare på Ungdata-undersøkelsen. 22 000 ungdommer beskrev gjennom undersøkelsen hvordan pandemien har påvirket det sosiale livet, fritiden, forholdet til venner og familielivet. En del av dem har også med egne ord skrevet om koronapandemien i et åpent spørsmål om hva som er bra og dårlig med å være ung i dag.

Påvirkning på livet

Til tross for at 2020 var et krevende år, viser resultatene fra Ungdata-undersøkelsen 2021 at de aller fleste ungdommene har klart seg veldig bra. De har gode oppvekstvilkår og lever gode liv med høy livskvalitet. 8 av 10 svarer at de er tilfredse med livet sitt, og nesten 9 av 10 er enige i utsagnet «Livet mitt er bra.»

Det er overraskende små forskjeller i hvordan ungdommene har svart på spørsmål om trivsel og trygghet, fornøydhet med ulike sider av livet og vennerelasjoner når man sammenlikner årets Ungdata-undersøkelse med forrige Ungdata-undersøkelse i 2017/2018.

Du finner hele rapporten på fylkesnettsidene (vfk.no)

Til toppen