Lansering av Ung i Oslo 2023

Våren 2023 har mer enn 41 000 barn og unge svart på Ung i Oslo-undersøkelsen, fra 5. trinn til og med videregående skole. Velkommen til lansering av Ung i Oslo 2023 den 22. mai.
Glad ung jente snur seg mot kamera
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Ung i Oslo er Oslo sin Ungdata-undersøkelse. Velferdsforskningsinstituttet NOVA, ved OsloMet, har på oppdrag fra Oslo kommune gjennomført undersøkelsen. 

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Kompetansesenter rus Oslo, Velferdsetaten, Oslo kommune, inviterer til lansering. Det blir presentasjon av resultatene og kommentarer fra forskere, ungdom og politikere.

Sted: Oslo Rådhus, auditoriet (inngang fra sjøsiden)
Dato/tid: 22. mai 2023, kl. 13:00 til 15:30

Se arrangementet live via Korus Oslos facebookside.facebook.com).

Om undersøkelsene

Formålet med Ung i Oslo 2023 er å gi et bredt og oppdatert bilde av hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritiden. Det vil legges fram to rapporter: en for 5.–7. trinn (Ungdata junior) og en for ungdomsskolen og videregående skole.

Rapportene analyserer endringer over tid og hvordan det er å vokse opp i de ulike bydelene i Oslo. Resultatene fra Oslo sammenliknes med nasjonale resultater fra Ungdata og Ungdata junior.

Ungdata junior tar for seg følgende områder:  vennskap, familie, skole, nærmiljø, fritidsaktiviteter, medier, mobbing, helse, trivsel og livskvalitet. 

Ungdomsrapporten inneholder følgende tema: livskvalitet, venner, foreldre, skole, lokalmiljø, framtid, medier, organisert fritid, fysisk aktivitet, helse, seksualitet, rusmiddelbruk, regelbrudd og vold og trakassering. 

Les mer om undersøkelsen Ung i Oslo 2023.

Kontakt

kommunikasjonsrådgiver Halvard Dyb, tlf. 482 60 656, e-post: halvard.dyb@oslomet.no

Til toppen