Metode og dokumentasjon

På denne siden finner du dokumentasjon av ungdataundersøkelsene. Her ligger det lenker til dokumentasjon av hvilke spørsmål som har vært med i ungdataundersøkelsene siden 2010 til i dag, og metodedokumentasjon.

På denne siden finner du…

Det er utarbeidet to dokumenter som omhandler metodiske spørsmål knyttet til ungdataundersøkelsen. Dokumentene oppdateres fortløpende etter revisjoner av spørreskjema. Spørreskjema revideres hvert tredje år, siste revisjon av skjema skal benyttes i perioden 2020-2022. Dokumentasjon av de siste endringene vil bli tilgjengelig på nettsiden i løpet av 2020.

Hvis du ønsker å få tilsendt spørreskjemaene som brukes i perioden 2020-2022, kan du kontakte ungdatasekretariatet på e-post: ungdata@oslomet.no.

Dokumentasjonsrapport for ungdataundersøkelsen

NOVA har skrevet en utfyllende dokumentasjonsrapport for ungdataundersøkelsen. I rapporten finner man historikk for ungdataundersøkelsene, spørsmålene som er med i undersøkelsen, og opprinnelsen til de ulike spørsmålene (i den grad man kjenner det). Rapporten gjelder for perioden 2010-2019. For å lese og/eller laste ned dokumentasjonsrapporten kan du klikke på lenken nedenfor:

Annen metodedokumentasjon

I forbindelse med gjennomførte ungdataundersøkelser i perioden fra 2010 til sommeren 2013 har NOVA laget et notat om metodiske spørsmål ved gjennomføringen av undersøkelsene. 

Dokumentet dekker 1) deltakende kommuner i perioden 2010 til sommeren 2013, 2) en vurdering av kommunene som inngår i den nasjonale rapporten som ble lansert i oktober 2013, 3) en dokumentasjon av filvaskeprosessen som alt datamaterialet kjøres gjennom, 4) ungdommenes tidsbruk på spørreskjemaer av ulik lengde og 5) konsekvensen for besvarelsene av ulik svarprosent i undersøkelsene.

Klikk på lenken nedenfor for å lese og/eller laste ned notatet om metode og dokumentasjon for 2010-2013:

Vurdering av datakvalitet Ungdata 2020

Datainnsamlingen for ungdataundersøkelsen i 2020 ble avbrutt torsdag 12. mars, på grunn av covid-19-pandemien og Helsedirektoratets avgjørelse om å stenge alle barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Siden datainnsamlingen i Ungdata foregår på skolene, ble undersøkelsene satt på vent. Senere ble det vedtatt av NOVA, i samarbeid med de regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus), at datainnsamlingen ikke skulle gjenopptas selv om skolene åpnet igjen. Dette medførte at noen av undersøkelsene ikke ble ferdig, mens andre ikke ble påbegynt. NOVA har derfor laget et notat om hvordan datakvaliteten ble vurdert for hver kommune som deltok. Dette notatet kan lastes ned ved å klikke på lenken nedenfor:

Til toppen