Metode og dokumentasjon

I forbindelse med gjennomførte ungdataundersøkelser i perioden fra 2010 til sommeren 2013 har NOVA laget en rapport om metodiske spørsmål ved gjennomføringen av undersøkelsene.

På denne siden finner du dokumentasjon av Ungdataundersøkelsen. De er utarbeidet to dokumenter som omhandler metodiske spørsmål knyttet til ungdataundersøkelsen. Dokumentene oppdateres fortløpende etter revisjoner av spørreskjema. Spørreskjema revideres hvert tredje år, siste revisjon av skjema skal benyttes i perioden 2020-2022. Dokumentasjon av de siste endringene vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2020.

Dokumentasjonsrapport for ungdataundersøkelsen

NOVA har skrevet en utfyllende dokumentasjonsrapport for ungdataundersøkelsen. I rapporten finner man historikk for ungdataundersøkelsene, spørsmålene som er med i undersøkelsen, og opprinnelsen til de ulike spørsmålene (i den grad man kjenner det). Rapporten gjelder for perioden 2010-2019.

Annen metodedokumentasjon

I forbindelse med gjennomførte ungdataundersøkelser i perioden fra 2010 til sommeren 2013 har NOVA laget en rapport om metodiske spørsmål ved gjennomføringen av undersøkelsene

Dokumentet dekker 1) deltakende kommuner i perioden 2010 til sommeren 2013, 2) en vurdering av kommunene som inngår i den nasjonale rapporten som ble lansert i oktober 2013, 3) en dokumentasjon av filvaskeprosessen som alt datamaterialet kjøres gjennom, 4) ungdommenes tidsbruk på spørreskjemaer av ulik lengde og 5) konsekvensen for besvarelsene av ulik svarprosent i undersøkelsene.

Til toppen