Mobilbruk går utover søvn og skolearbeid

Hele en av tre barn i Vestfold og Telemark sier de bruker mobilen når de egentlig burde sove. I tillegg opplever 23 prosent at bruk av telefonen går utover skolearbeidet, viser ferske tall fra Ungdata pluss.
Ung jente ligger på sengen og ser på mobilen
Barna som er minst på skjerm, rapporterer om bedre livskvalitet, viser den første rapporten fra Ungdata pluss. Foto: colourbox.com

– Vi vet at nok søvn er helt avgjørende for å fungere godt i hverdagen og at søvnmangel kan få uheldige konsekvenser både når det gjelder psykisk og fysisk helse, mestring og trivsel, sier Ingvild Vardheim i KORUS sør.

– Dykker vi videre ned i tallene, sier over halvparten av jentene på 7. trinn at bruk av mobil går utover søvnen, og nesten 40 prosent sier mobilbruk går utover skolearbeidet.

En ny rapport, med full gjennomgang av resultatene, er publisert på KORUS.no.

Født med mobilen i hånda

Sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge og NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet, står KORUS bak det som i norsk sammenheng er et helt unikt prosjekt.

I motsetning til den ordinære Ungdata-undersøkelsen, følger Ungdata pluss de samme deltakerne over tid, og fram til de er i slutten av 20-årene skal barna som nå har deltatt, svare på til sammen fem undersøkelser.

I vår ble første undersøkelse gjennomført blant 6000 barn mellom 10 og 13 år i 21 av Vestfold og Telemarks 23 kommuner.

– Dette er første gang vi kan følge en generasjon som nærmest er født med mobilen i hånda. Hvilken effekt skjermbruken vil ha på voksenlivet deres vet vi fortsatt ikke, men det er nettopp sammenhenger som dette Ungdata pluss kan gi oss mulighet til å si noe om, sier Vardheim.

Rosanne Kristiansen, Ingvild Vardheim og Asle Bentsen fra KORUS sør i en sofa med mobilene framme. Foto: Bjørn Sodeland

Rosanne Kristiansen, Ingvild Vardheim og Asle Bentsen representerer KORUS i arbeidet med den nye Ungdata pluss-undersøkelsen. De kjenner seg godt igjen i utfordringene med å ta blikket bort fra skjermen.

Velger bort andre aktiviteter

Flertallet av barna som har svart på undersøkelsen, bruker mellom to og fire timer på skjerm hver dag utenom skoletid. Hvert fjerde barn bruker fem timer eller mer.

Hele 20 prosent sier også at det plager dem at de ikke kan holde på med mobilen, og like mange svarer at tiden de bruker på mobilen hindrer dem i å gjøre andre morsomme ting.

– Når vi ser på disse svarene, kan vi jo bli litt bekymret for at det brukes for mye tid på skjerm. Det er samtidig verdt å huske på at en del av de aktivitetene som tidligere foregikk på andre måter, nå foregår på skjerm, sier Rosanne Kristiansen fra KORUS sør.

– Blant annet svarer mer enn hvert tredje barn at de ofte bruker mobilen til å lære nye ting. Like mange svarer at de bruker mobilen kreativt, til å lage musikk og videoer eller ta bilder.

De aller fleste barna svarer også at de driver med faste fritidsaktiviteter, og er fysisk aktive i hverdagen.

Store kjønnsforskjeller

Avstanden mellom jenter og gutter er minimal dersom vi ser på den totale skjermbruken, men går vi nærmere inn i typen bruk, er forskjellen stor. Hele 38 prosent av guttene sier de bruker to timer eller mer på dataspill eller TV-spill.

Blant jentene er det bare syv prosent som sier det samme. De bruker derimot mer tid på sosiale medier, og i 7. klasse er halvparten av jentene på sosiale medier to timer eller mer om dagen, mens 29 prosent av guttene bruker tilsvarende tid på dette.

– Når vi sammenstiller disse tallene med det barna sier om livskvalitet og trivsel, rapporterer de med minst skjermtid gjennomgående om en betydelig høyere livskvalitet, sier Asle Bentsen fra KORUS sør.

– Det er også et klart skille mellom de som er mest på sosiale medier og de som driver med spill eller gaming. Her melder de som er mye på sosiale medier, om dårligere livskvalitet enn resten av barna i undersøkelsen.

Fakta om Ungdata pluss

  • Ungdata pluss er et samarbeidsprosjekt mellom KORUS sør, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge og NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet.
  • Undersøkelsen er et supplement til dagens Ungdata-undersøkelse, der barn og unge over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med på fritiden.
  • Temaer som utforskes er blant annet: barn og unges fritid, sosial ulikhet, livskvalitet og helse, gjennomføring av videregående opplæring, overgangen til arbeidslivet og familie- og boligetablering.
  • Følgende kommuner deltar: Bamble, Drangedal, Fyresdal, Færder, Hjartdal, Holmestrand, Horten, Kviteseid, Larvik, Midt-Telemark, Nissedal, Nome, Notodden, Porsgrunn, Seljord, Siljan, Skien, Tinn, Tokke, Tønsberg, Vinje.

Artikkelen ble først publisert på korus.no. Tekst: Bjørn Sodeland

Til toppen