Nå starter Ung i Oslo 2023

Ung i Oslo er Oslo kommune sin Ungdataundersøkelse. Undersøkelsen i 2023 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – etter å ha levd med en pandemi i nærmere to år.
Glad ung jente snur seg mot kamera
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Ung i Oslo er en unik studie som er blitt gjennomført siden midten av 1990-tallet. Undersøkelsen vil gi viktig kunnskap om oppvekstsituasjonen til barn og unge, og hvordan dette har endret seg over tid.

Starttidspunkt for undersøkelsen er 18. januar, og den vil bli gjennomført fortløpende på skolene.

Hvordan er det å vokse opp i Oslo?

– Undersøkelsen Ung i Oslo 2023 er en av de største barne- og ungdomsundersøkelsene som noen gang er gjennomført i Norge, forteller prosjektleder og leder av Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet, Anders Bakken. – Rundt 60 000 elever fra 5. trinn til Vg3 på videregående fra alle Oslos bydeler inviteres til å være med.

Undersøkelsen gjennomføres i skoletiden, og er en god mulighet for barn og unge til å fortelle politikere, forskere og andre om hvordan det er å vokse opp i Oslo.

Ung i Oslo 2023 vil gi et bredt bilde av barn og unges hverdagsliv. Undersøkelsen vil blant annet gi svar på hvor mange som føler seg ensomme, om trivsel og mistrivsel, om livskvalitet og psykisk helse – og hvor mange som mangler noen å snakke med om vanskelige ting.

– Dette er unik kunnskap som ikke er lett tilgjengelig på andre måter, understreker Bakken. – Vi er spente på hva ungdommene vil fortelle oss om livet sitt, og om vi kan se noen følger av at de har levd med pandemi i to år.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Oslo kommune, som vil bruke resultatene til å gjøre Oslo til en enda bedre by å vokse opp i.

Les mer om Ung i Oslo 2023 (oslomet.no).

Informasjon på flere språk

Se informasjon om Ungdata-undersøkelsene på flere språk.
(See information about the survey in other languages than Norwegian.)

Til toppen