Økning i bruk av e-sigaretter

Andelen unge i Oslo som bruker e-sigaretter, har økt fra tre til 17 prosent på to år, ifølge analyser fra Ung i Oslo 2023. De fleste bruker e-sigaretter av og til, og økningen er størst blant jenter.
Ung kvinne som vaper.
Bruken av e-sigaretter har økt mest blant elever i videregående. Foto: colourbox.com

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Rikke Tokle (NOVA, OsloMet) og kollega Anders Bakken gjort en analyse av ungdoms tobakksvaner: røyking, snusing og vaping. Resultatene er publisert i NOVAs publikasjonsserie Kort oppsummert.

Når ungdom i 2022 blir spurt om bruk av tobakksprodukter og e-sigaretter, svarer åtte av ti at de aldri har røykt, og like mange at de aldri har snust. I Oslo 2023 svarte sju av ti at de aldri har prøvd e-sigaretter.

– Hovedbildet er altså at majoriteten av ungdommene ikke har røykt eller snust, sier Tokle.

Det er også nokså mange som eksperimenter med tobakksprodukter og e-sigaretter i en tidsavgrenset periode av ungdomstiden. Henholdsvis 10, 8 og 12 prosent av ungdommene hadde tidligere røykt, snust eller brukt e-sigaretter tidligere, men sluttet helt.

Flere som snuser enn røyker daglig

I 2022 rapporterte elleve prosent i alderen 13–19 år at de bruker sigaretter. Like mange rapporterte at de snuser. Tallene inkluderer både de som bruker disse produktene daglig, ukentlig eller sjeldnere enn ukentlig.

Ifølge Tokle er det langt flere som bruker snus daglig (seks prosent) enn som røyker daglig (en prosent). Og motsatt, færre bruker snus av og til (fem prosent) enn som røyker av og til (ti prosent).

En av fire snuser daglig eller av og til på slutten av videregående

Rikke Tokle

Bruken av snus og sigaretter øker betydelig gjennom tenårene. Mens svært få bruker tobakksprodukter på 8. trinn, viser tallene fra 2022 at en av fire røyker daglig eller av og til på slutten av videregående, og at like mange snuser daglig eller av og til.

Flere gutter enn jenter bruker tobakksprodukter daglig og ukentlig. Å bruke tobakksprodukter sjeldnere enn ukentlig, er mest utbredt blant jenter.

Stor nedgang i snusbruken

– Det har vært en betydelig nedgang i snusing blant ungdom siste tiåret, sier Tokle.

Blant ungdomsskoleelever er andelen som snuser daglig eller av og til, mer enn halvert fra 2010 til 2022. Blant gutter er det en nedgang fra henholdsvis 15 til seks prosent og blant jenter fra åtte til fire prosent.

Tallene for videregående i perioden 2014 til 2022 viser en lignende utvikling. Blant gutter har andelen som snuser daglig eller av og til, falt fra 28 til 22 prosent, blant jenter fra 24 til 18 prosent.

E-sigaretter er blitt mer populært

Bruk av e-sigaretter, eller vape eller vaping, som det også kalles, har vært en del av Ungdata-undersøkelsen siden 2020.

Nasjonale tall fra 2021 og 2022 viser at en prosent vapet daglig, og fire prosent vapet av og til. I tillegg svarte 12 prosent av ungdommene at de hadde prøvd e-sigaretter, men sluttet helt.

Mange av ungdommene som vaper røyker også sigaretter

Rikke Tokle

– Oslo er en av få kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2023, og her ser vi at andelen som brukte e-sigaretter daglig, økte fra en til tre prosent i perioden 2021–2023, og andelen som brukte e-sigaretter av og til økte fra to til 14 prosent, sier Tokle.

Ifølge forskerne er det mange av ungdommene som vaper som også røyker sigaretter. Kombinasjoner av sigaretter, snus og vaping er ikke uvanlig hos de som røyker daglig.

– Det er for tidlig å si om tallene vi ser utgjør toppen av en hype eller en begynnende trend, sier Tokle. –Det gjenstår også å se om økningen speiler en nasjonal utvikling eller om fenomenet er geografisk avgrenset til Oslo.

Kilde

Rikke Tokle og Anders Bakken (2023). Røyking, snusing og vaping. Kort oppsummert nr. 2, 2023 (oda.oslomet.no)

Ta kontakt med Rikke Tokle for mer informasjon (oslomet.no).

Til toppen