Ønsker du å bli bedre kjent med ditt barns digitale liv?

Da kan du bruke nettressursen Snakk! som legger til rette for samtaler rundt, og innsikt i, barn og unges liv på nett.
Tegning fra nettressursen Snakk!

Snakk! er et samarbeid mellom Tenk og forskningsprosjektet DigiGen ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Tenk er skoleavdelingen til Faktisk.no og jobber med kildebevissthet og kritisk mediebruk på flere ulike måter og arenaer.

Voksne må ta del i og vise interesse for barn og unges digitale liv

Internett, gaming og sosiale medier er en viktig del av barn og unges identitetsbygging. Som voksen er det vanskelig å vite hvordan vi kan prate med barn og unge om det som skjer på skjermen. For barn kan det være vanskelig å snakke om en verden de voksne ikke kjenner til eller kjenner seg igjen i.

Forskning viser at norske foreldre er mer opptatt av hvor mye tid barna deres bruker foran skjermen, fremfor innholdet de møter der. Samtidig viser data fra DigiGen at barn og unge trenger at vi i større grad prater med dem om det de opplever på nett, og at voksne må ta større del i, og vise interesse for, barn og unges digitale liv.

Dette er et behov Snakk! møter. Snakk! tilbyr kunnskap om barn og unges digitale liv og gir verktøy som legger til rette for refleksjon og samtale rundt dette.

Samtalekort og informasjonsvideoer

Snakk! består nå av tre ulike informasjonsvideoer, tilhørende samtalekort og et brettspill under utvikling.

Innholdet retter seg hovedsakelig mot barn og unge mellom 10 og 14 år, men kan også passe til både eldre og yngre aldersgrupper.

Du finner alle ressursene her (tenk.faktisk.no)

Om Snakk!

Hensikten med Snakk! er å tilgjengeliggjøre ny og relevant forskning for et større publikum, med mål om å styrke digital kompetanse og bidra til å utvikle bevisste og aktive medborgere.

Snakk! finnes også i en engelsk versjon.

Til toppen