Overraskende likt ungdomsliv i by og bygd

Nye analyser fra Ungdata viser at det er små forskjeller mellom ungdomslivet i distriktene og i sentrale strøk.
Tre ungdommer henger på rommet. En jente og to gutter.
En ny rapport fra NOVA ser nærmere på hvordan ungdom har det i distriktene sammenliknet med byene. Foto: Maskot

Mange tenker nok at det å vokse opp i Distrikts-Norge er veldig forskjellig fra det å vokse opp på større steder. Nå har NOVA-forsker Anders Bakken sammenlignet livene til ungdom fra distriktene med ungdom som bor i mer sentrale områder, og til tross for enkelte forskjeller viser resultatene langt flere likheter.

– Uansett hvor ungdom bor viser funnene at de aller fleste lever gode liv og driver med mange av de samme fritidsaktivitetene. Siden rammene rundt ungdomslivet kan være forskjellig i distriktet og i sentrale strøk, så er det overraskende at det er så mange likhetstrekk, sier Bakken.

– Det er viktig å se hvordan ungdom fra ulike steder i Norge har det, og det er også viktig for norsk politikk som har som mål å utjevne forskjellene mellom by og bygd, sier han.

Godt selvbilde og trives på skolen

Bakkens resultater viser altså at de viktigste faktorene i ungdomslivet er felles for de fleste, uavhengig av hjemsted.

Undersøkelsen viser blant annet at mange unge har godt selvbilde, trives på skolen og liker foreldrene sine. Ungdom i Distrikts-Norge er like opptatt av å trene, spille dataspill og være på sosiale medier som ungdom som vokser opp på andre steder.

Les hele artikkelen på oslomet.no

Last ned rapporten:

Bakken, A. Ungdata. Ung i Distrikts-Norge. NOVA-rapport 3/20 

Til toppen