Ungdata pluss

En longitudinell studie av gutter og jenter i Vestfold og Telemark.
6 foto av ungdom i ulike aktiviteter og Ungdata pluss logo

Ungdata pluss er et nytt forskningsregister om fritid, livskvalitet og sosial ulikhet i Vestfold og Telemark. Alle elever på 5.–7. trinn inviteres til å delta, og de skal følges fra skolealder til de blir voksne.

Hva er formålet med Ungdata pluss?

Formålet med Ungdata pluss er å få ny kunnskap om hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark har det, hva de gjør i fritiden sin, og hvordan de opplever ulike sider ved nærmiljøet sitt. Vi vil også se på betydningen av kjønn, funksjonsnedsettelse, oppvekststed og sosioøkonomisk bakgrunn.

Fordi vi ønsker å følge barna over tid, vil vi kunne se på hva dette har å si for livskvaliteten deres – fra barndom, gjennom ungdomstiden og inn i voksenlivet.

Vi ønsker også å undersøke hvilken betydning ulike sider ved barn og unge selv og deres hverdagsliv har for andre viktige deler av livet som voksne – som for eksempel helse, fullføring av skole og utdannelse og etablering på arbeids- og boligmarkedet.

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen?

Ungdata pluss er et samarbeid mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i Sørøst-Norge, Kompetansesenter Rus – Region Sør (KORUS Sør), og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Er du deltaker i Ungdata pluss?

Om du er deltager i Ungdata pluss, kan du lese mer om hva vi spør om i undersøkelsen, dine rettigheter og hvordan vi bruker dataene ved å klikke på knappen under.

Er du kontaktperson på en skole som skal gjennomføre Ungdata pluss, finner du informasjonen du trenger for å gjennomføre undersøkelsen på din skole ved å trykke på knappen under.

Ungdatasenteret

Ønsker du mer informasjon om Ungdata pluss, kan du ta kontakt med Ungdatasenteret på e-post: ungdata@oslomet.no.

Fire logoer
Til toppen