Informasjon til elever om Ungdata pluss

Takk for at du deltar i Ungdata pluss!

Hva er Ungdata pluss?

Ungdata pluss er en spørreundersøkelse til deg som går i 5., 6. eller 7. klasse i Vestfold og Telemark fylke. I undersøkelsen vil vi finne ut hva barn i fylket gjør på fritiden, og hvordan dere har det.

Om noen år, når du går på ungdomsskolen, spør vi om du vil svare på et nytt spørreskjema. Da vil vi undersøke hvordan dere har det da.

Hva skal vi bruke svarene til?

Svarene vi får av dere skal brukes til forskning. På den måten bidrar dere til at vi får ny og viktig kunnskap om hvordan det er å vokse opp i din kommune. Det er nyttig i arbeidet med å gi barn og unge en god oppvekst – nå, og i framtiden. Ungdata pluss gjennomføres bare i Vestfold og Telemark.

Hva spør vi om?

Det er mange forskjellige spørsmål i undersøkelsen. Det er spørsmål om stedet hvor du bor, om venner og foreldre. Det er spørsmål om deg selv og hvordan du har det – og om hva du driver med på fritiden. Vi spør også om skole, mobbing, og om hvordan du bruker mobilen og om du spiller dataspill.

Svarene dine behandles konfidensielt. Det betyr at ingen vil vite hva akkurat du har svart når resultatene presenteres. Resultatene blir blant annet brukt til å lage figurer som denne:

Figur som viser hvor mange barn som har opplevd negative hendelser på nett eller mobil siste måned. 23 % har opplevd at noen har skrevet sårende ting til eller om dem på nett eller mobil. Barn 10-12 år.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta. Du bestemmer selv om du ønsker å være med eller ikke!

Ønsker du ikke å være med, ikke logg deg inn i undersøkelsen når den gjennomføres på skolen.
Velger du å være med, svar så godt du kan! Det er ingen riktige eller gale svar. Det er også helt greit å hoppe over spørsmål du ikke forstår, eller ikke ønsker å svare på.

Du kan slutte å svare på spørsmålene underveis, og du trenger ikke å si hvorfor.

Trenger du noen å snakke med?

Hvis du trenger noen å snakke med etter at du har svart på undersøkelsen, kan du ta kontakt med helsesykepleier på skolen eller en annen voksen du stoler på.

Du kan også ringe Kors på Halsen, en hjelpetelefon for barn. Det er gratis å ringe, og du trenger ikke si hvem du er. Telefonnummeret er 800 333 21. 

Synes du det er lettere å skrive ned tankene dine, finnes det en chat-tjeneste på www.korspahalsen.no, der du får et personlig svar fra en voksen som jobber som frivillig i Røde Kors.

Har du vært med på undersøkelsen en gang, men ønsker ikke å være med videre?

Har du vært med på undersøkelsen en gang, men ønsker ikke å være med videre? Da kan du gi beskjed til foreldrene dine, som kan si ifra til oss. Eller du sende oss en e-post: ungdata@oslomet.no.

Du trenger ikke å oppgi noen grunn for at du ikke vil være med lenger. Vil du ikke være med, vil vi ikke kontakte deg igjen.

Hvem er ansvarlige for undersøkelsen?

Forskningsinstituttet NOVA, Universitetet i Sørøst-Norge, Vestfold og Telemark fylkeskommune og KORUS-Sør er ansvarlig for undersøkelsen.

Informasjonsfilm for elever

Denne filmen blir vist i klasserommet før du skal svare på undersøkelsen.

Til toppen