Informasjon til foresatte om Ungdata pluss

Våren 2023 inviteres 5.–7. trinn i hele Vestfold og Telemark til å delta i Ungdata pluss, som er et nytt forskningsregister og spørreundersøkelse.

Se informasjonsbrev på flere språk. / See information in other languages than Norwegian.

Du melder barnet ditt på undersøkelsen ved å trykke på lenken du har fått på e-post/SMS fra Ungdata. Har du flere barn på 5.–7. trinn, får du en egen e-post for hvert barn. Fristen var 4. mai 2023, men påmeldingen holdes åpen til 14. mai. Finner du ikke e-posten, sjekk søppel-e-posten. Gi beskjed til ungdata@oslomet.no dersom du trenger å få tilsendt lenken på nytt.

Hva er formålet med undersøkelsen? 

 • Å få kunnskap om barn og unges liv i Vestfold og Telemark fra 10 års alder til de er voksne. 
 • Å finne ut mer om sammenhenger mellom fritidsvaner, livskvalitet og helse og hvordan levekår i de yngre årene påvirker oss som voksne.

Hvem er invitert til å delta? 

 • Om lag 12 000 barn i kommuner i Vestfold og Telemark på 5.-7. trinn.  
 • Foresatte må melde barna på undersøkelsen for at de kan delta. 

Hva skal kunnskapen brukes til? 

 • Kunnskapen kan brukes i forebyggende barne- og ungdomsarbeid, og i politikkutvikling og styring i kommune, fylke og nasjonalt og vil være med på å gi barn og unge best mulige oppvekstvilkår. 
 • Forskning om barn og unge.

Hva spør vi om i Ungdata pluss? 

 • Vi har spørsmål om fritiden og fritidsaktiviteter, familie og venner, trivsel, mobbing, om personlighet og hvordan de har det.  

Hvordan melder jeg barnet mitt på? 

 • Du melder barnet ditt på undersøkelsen ved å trykke på lenken du har fått på e-post/SMS fra Ungdata.  
 • Har du flere barn (trinn 5.–7.), får du en egen e-post for hvert barn. Påmeldingsskjemaene er unike og må fylles ut for hvert barn.  
 • Finner du ikke e-posten, sjekk søppel-e-posten. Gi beskjed til ungdata@oslomet.no dersom du trenger å få tilsendt lenken på nytt.
 • Påmeldingsfristen er 4. mai, men påmeldingen holdes åpen til 14. mai.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen? 

 • Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres på skolen i skoletiden. 
 • Det tar cirka 30 minutter å svare på spørsmålene.  
 • Spørsmål barna ikke ønsker å svare på, kan de hoppe over. Deltagerne kan også slutte å svare på undersøkelsen når som helst, hvis de ønsker det. 

Hva innebærer det for barnet ditt å delta? 

 • Barnet blir bedt om å svare på undersøkelsen på skolen. 
 • Barnet kan kontaktes igjen når det går på ungdomsskolen. 
 • Det kan innhentes registeropplysninger om barnet som kobles på barnas svar på spørreskjemaet. 
 • Det kan innhentes registeropplysninger om barnets foresatte som koples på barnas svar på spørreskjemaet. 
 • Det vil bli behandlet personopplysninger. 

Personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker opplysninger om deg og ditt barn 

 • Undersøkelsen er ikke anonym.  
 • For at vi skal kunne følge de samme barna over tid trenger vi å vite hvem som takket ja til å delta, siden vi skal kunne kontakte dem igjen ved neste datainnsamling.  
 • Alle opplysninger som samles inn behandles konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
 • Ingen som deltar i prosjektet, vil kunne bli gjenkjent når resultater publiseres. 

Dine rettigheter 

 • Du har rettigheter knyttet til innsyn, retting og sletting av innsamlede data. 
 • Dersom du ikke lenger ønsker å delta i undersøkelsen, vil vi slette alle personopplysninger om deg og barnet ditt, og ikke ta kontakt med deg eller barnet på nytt. 

Hva er forskjellen på Ungdata og Ungdata pluss? 

 • Den vanlige Ungdata-undersøkelsen gir et øyeblikks- og oversiktsbilde. 
 • Ungdata pluss vil i tillegg gi oss longitudinelle data. Det vil si at vi kan følge de samme barna over tid og undersøke utviklingen fra de er barn til de er voksne. 
 • Ungdata pluss gir også tilgang til noe bakgrunnsinformasjon om barna fra ulike registre, f.eks. utdanningsvalg, familiebakgrunn og hvilket nærmiljø de vokser opp i. 

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen? 

Ungdata pluss er et samarbeid mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitet, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), KORUS Sør og Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Mer informasjon

Du skal ha fått et brev fra skolen med informasjon om undersøkelsen. Her finner du den samme informasjonen (som er en lengre versjon enn det som står først på denne siden).

Kontaktinformasjon

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, eller har andre spørsmål eller ønsker å vite mer, kontakt:

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet – storbyuniversitet ved forsker Frøydis Enstad, tlf. 971 30 533, e-post: froydise@oslomet.no
 • Universitetet i Sørøst-Norge, ved førsteamanuensis Lars Bauger, tlf. 35 57 54 49, e-post: lars.bauger@usn.no
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune ved rådgiver Mari Nicholls Espetvedt, tlf. 908 48 929, e-post: mari.espetvedt@vtfk.no eller Mona Kluck, tlf. 409 16 399, e-post: mona.kluck@vtfk.no
 • KORUS Sør ved spesialrådgiver Ingvild Vardheim, tlf. 975 31 349, e-post: ingvild.vardheim@korus-sor.no 
 • Personvernombud ved OsloMet: Ingrid Jacobsen, tlf. 993 02 316, e-post ingridj@oslomet.no
 • Kontaktinformasjon til de andre institusjonenes personvernombud kan dere få ved å kontakte institusjonene direkte.

Har du spørsmål knyttet til vurderingen av prosjektet gjort av Sikts personverntjenester, kontakt: personverntjenester på e-post: personverntjenester@sikt.no eller på tlf.: 73 98 40 40.

Ønsker du å trekke deg fra undersøkelsen?

Dersom du ikke lenger ønsker å delta i undersøkelsen, kan du ta kontakt med prosjektleder ved OsloMet på e-post ungdata@oslomet.no. Da vil vi slette alle personopplysninger om deg og barnet ditt, og ikke ta kontakt med deg eller barnet på nytt.

Les mer om Ungdata pluss.

Til toppen