Steg 1: Utsending av informasjonsskriv til foresatte og påmelding til undersøkelsen

Her finner du informasjon om første steg av Ungdata pluss-undersøkelsen: A) Utsending av informasjon til foresatte, og B) påmelding til undersøkelsen.

Alle foresatte skal ha nødvendig informasjon om undersøkelsen, og hva det innebærer å delta. Det er laget ett informasjonsskriv som inneholder all nødvendig informasjon og en mal til e-post. Begge to følger som vedlegg i e-posten du mottok fra Ungdata pluss 29. mars 2023 (vedlegg 2 og 3).

Se informasjon til foresatte.

A. Skolens skal sende ut informasjon til foresatte

Skolen sender ut informasjonsskrivet til alle foresatte. Skrivet skal formidles gjennom de kanaler som vanligvis benyttes i dialog mellom skole og foresatte. Har eleven to foresatte med foreldreansvar, skal skrivet sendes til begge foresatte.

Vi ønsker at alle skoler sender ut informasjonsskrivet 13. april 2023.

B. Påmeldingsskjemaet sendes automatisk ut til foresatte fra Ungdata pluss-portalen

Etter at foresatte har mottatt informasjonsskrivet fra skolen, vil de få tilsendt et påmeldingsskjema der de kan melde seg og sitt barn på undersøkelsen. Dette sendes automatisk fra Ungdata pluss-portalen, som er den tekniske løsning for undersøkelsen.

Kontaktinformasjonene som benyttes ved utsending av påmeldingsskjemaet, er hentet fra kommunens/skolens klasselister. Skjemaet vil bli sendt til foresatte på e-post eller SMS.

Behov for bistand fra skolen i forbindelse med utsendelse av påmeldingsskjema

Det er Ungdata-sekretariatet ved NOVA, OsloMet som skal administrere utsendelsen av påmeldingsskjema, og følge opp påmeldingen til undersøkelsen.

Medarbeidere ved sekretariatet vil ta kontakt med skolen ved behov for bistand i dette arbeidet for å se om dere har mulighet til å hjelpe oss. Det vil fortrinnsvis være ved behov for supplering og kvalitetssikring av kontaktinformasjon til foresatte, og videreformidling av lenken til påmeldingsskjema.

Hver lenke til påmeldingsskjemaet er unik og vil være knyttet til den enkelte foresatt. Foresatte som har flere barn, må fylle ut ett skjema for hvert barn.

Til toppen