Publikasjoner

Her finner du oversikt over forskningsbaserte publikasjoner som bruker data fra ungdataundersøkelsene: Bøker, artikler, nasjonale og lokale rapporter i tillegg til master- og doktorgradsoppgaver, inkludert den nasjonale ungdatarapporten. Alle lenker fører til eksterne sider.
|

Digital mobbing og dens utøvere. En kvantitativ studie av digital mobbing blant ungdom i Telemark

Mastergradsavhandling Studieprogram: Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, Høgskolen i Sørøst‐Norge, Fakultet for helse og sosialfag
Madeleine Strandheim
År:
2017
Type:
Master- og ph.d.-oppgaver
Tema:
Medier, Regelbrudd, Venner, Vold og trakassering

Delt glede er dobbel glede, delt sorg er halv sorg. En kvantitativ studie av sammenhengene mellom skjermtid, vennskapsrelasjoner og psykiske helseplager

Mastergradsavhandling Studieprogram: Forebyggende arbeid med barn og unge, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse og sosialfag
Siw Hege Henriksen
År:
2017
Type:
Master- og ph.d.-oppgaver
Tema:
Helse, Medier, Venner

Ungdoms ulike forutsetninger. En kvantitativ undersøkelse av sammenhengene mellom sosioøkonomisk bakgrunn, psykososialt stress og psykiske helseplager hos unge i Telemark

Mastergradsavhandling ved Studieprogram: Forebyggende arbeid med barn og unge, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse og sosialfag
Oda Kobro
År:
2017
Type:
Master- og ph.d.-oppgaver
Tema:
Helse

Et inkluderende fellesskap? En kvantitativ studie av minoritetsjenter i videregående opplæring i Oslo og deltakelse i idrett

Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og Akershus
Yvonne Larsen
År:
2016
Type:
Master- og ph.d.-oppgaver
Tema:
Organisert fritid, Trening og fysisk aktivitet

Ungdoms bruk av skolehelsetjenesten

Masteroppgave, masterstudium i sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling
Torunn Helene Gammelsrud Finpå
År:
2016
Type:
Master- og ph.d.-oppgaver
Tema:
Helse, Skole

Ulike ungdomsliv? En kvantitativ studie av psykiske helseplager blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn i Oslo

Masteroppgave, studieretning sosialt arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag
Veronika Møyholm
År:
2016
Type:
Master- og ph.d.-oppgaver
Tema:
Helse

Friluftsliv og snøscooterkjøring blant ungdom i Finnmark

Masteroppgave ved UiT - Norges Arktiske Universitet
Karl Atle Johnsen
År:
2015
Type:
Master- og ph.d.-oppgaver
Tema:
Lokalmiljøet, Organisert fritid, Venner

Friluftsliv og snøscooterkjøring blant ungdom i Finnmark

Masteroppgave ved UiT - Norges arktiske universitet
Karl Atle Johnsen
År:
2015
Type:
Master- og ph.d.-oppgaver
Tema:
Organisert fritid, Trening og fysisk aktivitet
Til toppen