Publikasjoner

Her finner du oversikt over forskningsbaserte publikasjoner som bruker data fra Ungdata-undersøkelsene: Bøker, artikler, nasjonale og lokale rapporter i tillegg til master- og doktorgradsoppgaver, inkludert den nasjonale Ungdata-rapporten. Alle lenker fører til eksterne sider.
|

Tillitsfulle vinnere? Klasseforskjeller i tillit blant osloungdom

I Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (red.). Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk
Andersen, Patrick Lie og Ljunggren, Jørn
År:
2021
Type:
Bøker og artikler
Tema:
Annet

Digital mobbing og dens utøvere. En kvantitativ studie av digital mobbing blant ungdom i Telemark

Mastergradsavhandling Studieprogram: Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, Høgskolen i Sørøst‐Norge, Fakultet for helse og sosialfag
Madeleine Strandheim
År:
2017
Type:
Master- og ph.d.-oppgaver
Tema:
Medier, Regelbrudd, Venner, Vold og trakassering

Delt glede er dobbel glede, delt sorg er halv sorg. En kvantitativ studie av sammenhengene mellom skjermtid, vennskapsrelasjoner og psykiske helseplager

Mastergradsavhandling Studieprogram: Forebyggende arbeid med barn og unge, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse og sosialfag
Siw Hege Henriksen
År:
2017
Type:
Master- og ph.d.-oppgaver
Tema:
Helse, Medier, Venner

Skole + tilhørighet = lokal tilhørighet?

I . M. Bunting and G. H. Moshuus (red.): Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap
Gulløy, E.
År:
2017
Type:
Bøker og artikler
Tema:
Lokalmiljøet, Skole
Til toppen