Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet finansierer Ungdatasenteret gjennom et årlig tilskudd via statsbudsjettet. Tilskuddet dekker gratistilbudet til kommuner og fylkeskommuner og sekretariatet ved Ungdatasenteret.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet bruker data fra Ungdata-undersøkelsene i sine folkehelseprofiler.

Regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KORUS)

NOVA har et tett samarbeid med de sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet, som er KORUS Bergen, KORUS Stavanger, KORUS Midt-Norge, KORUS Øst, KORUS Sør, KORUS Nord og KORUS Oslo. Samarbeidet er knyttet til gjennomføringen av de lokale Ungdata-undersøkelsene og utviklingen av Ungdata som et verktøy for kommuner og fylkeskommuner.

Institutt for samfunnsforskning

Ungdatasenteret har et forskningssamarbeid med Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ved Institutt for samfunnsforskning.

Norges Idrettshøgskole

Ungdatasenteret har et forskningssamarbeid med Norges Idrettshøgskole.

Til toppen