Støtte til ny kvalitativ datainnsamling

Helsedirektoratet bevilger midler til NOVA-prosjektet «Ungdom i endring» som skal følge 80 ungdommer fra de er 13 til 19 år.
Ungdom som sitter i sofa med pc foran seg.
Den første runden av intervjuer er allerede gjennomført. Illustrasjon. Foto: S.B.Vold / Ungdata

NOVA-forskere med prosjektleder Ingunn Eriksen i spissen har nå fått støtte til datainnsamling og rapportering fra den andre fasen av «Ungdom i endring». Helsedirektoratet innvilger tilskudd på 800.000 kroner til prosjektet i statsbudsjettet.

Den første datainnsamlingen fant sted høsten 2018 da ungdommene hadde begynt i 8. klasse, og ble finansiert av NOVA. Den andre datainnsamlingen vil finne sted tidlig 2021, når ungdommene har startet siste semester på 10. trinn.

«Ungdom i endring» er en tematisk bred, kvalitativ, longitudinell datainnsamling. Databasen skal bestå av gjentatte intervjuer med 80 ungdommer i fire ulike oppvekstmiljøer i Norge.

Hensikten med prosjektet

Hensikten med «Ungdom i endring» er å gi ny kunnskap om å vokse opp i Norge. Det er et supplement til Ungdata og bidrar til å utdype og gi kontekst til Ungdata-undersøkelsen. Ungdata-undersøkelsen er en kvantitativ undersøkelse om ungdoms hverdag som blant annet inneholder spørsmål om helse, skole og skolemiljø, fritid og relasjoner med familie og venner.

 «Ungdom i endring» skal gi kunnskap om ulikhetsskapende mekanismer gjennom ungdomstiden. Prosjektet tar utgangspunkt i tematikken som allerede dekkes av Ungdata, og stiller spørsmål om for eksempel betydningen av sted, kjønn, sosial bakgrunn og andre ressurser i familien.

 «Ungdom i endring»-prosjektet har som formål å kartlegge ungdoms erfaringer innenfor disse områdene, og skal også bidra til forståelse av årsaker og sammenhenger mellom dem og hvordan mønstrene utvikler seg over tid i individuelle liv. I prosjektet er det mulig å fange opp trender som ikke fanges opp av Ungdata. Dette bidrar til kunnskap om de sårbare overgangene fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen. Forskning på overgangen mellom disse livsfasene har tidligere blitt etterlyst av Helsedirektoratet.

Les mer om prosjektet (oslomet.no)

Studier basert på Ungdom i endring

Dataene som samles inn i prosjektet, har allerede vært brukt i flere forskningsprosjekter, og skal brukes framover på ulike måter. Se prosjektoversikten under:

  • Betydningen av foreldres ressurser for unges idrettsdeltakelse, finansiert av Extrastiftelsen i samarbeid med Redd Barna
  • Kjønnede mønstre i ungdoms fritid, finansiert av Barne- og familiedepartementet
  • Oppvekst i Distrikts-Norge – en samanalyse med Ungdata, finansert av Distriktssenteret
  • Betydningen av familieressurser for ungdoms forståelser av seg selv og deres framtidsforestillinger, egenfinansiert
  • Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere (Democit) (finansiert av Norges forskningsråd)
  • Literacies for health and life skills (HLS) (finansiert av Norges forskningsråd)

 Har du spørsmål om prosjektet, kontakt Ingunn Eriksen (oslomet.no).

Til toppen