Program Ungdatakonferansen 2021

Logo-bilde for konferansen. Ungdommer i svart silhuett mot gul 70-tallsbakgrunn.
Foto: Getty Images / cronopios

Ungdatakonferansen 2021 ga et bredt bilde av hva som står på spill for ungdom i dag. Det handlet om krav til prestasjon, nye politiske strømninger, det digitale livet og mye mer.

Her finner du opptak av konferansen 2021 (film.oslomet.no).

Hva står på spill for ungdommen i dag?

Det er allerede lenge siden helseminister Bent Høie sa: «Neste sommer finnes ikke når du er ung». Kanskje gjorde pandemien at utfordringene knyttet til det å være ung ble tydeligere?

Ungdatakonferansen 2021 ga et bredt bilde av hva som står på spill for ungdom i dag. Det handlet om noen tydelige tendenser – som krav til prestasjon, nye politiske strømninger og det digitale livet. Samtidig viste vi fram kompleksiteten i ungdoms liv.

En viktig lærdom var at koronapandemien har truffet ungdom ulikt. Ungdom har forskjellig utgangspunkt, de har foreldre med ulike ressurser, og de vokser opp i lokalsamfunn med helt ulike særpreg. Dette har betydning for hvordan de møter samtiden, og hvordan samtiden preger dem.

Ungdatakonferansen 2021 falt sammen med lanseringen av boka Ungdommen. Med den feiret vi at det var 30 år siden det som nå er Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet (oslomet.no), ble etablert. På scenen var et knippe av landets viktigste ungdomsforskere.

Her kan du lese boken (åpent tilgjengelig).

9.30 Åpning

  • Åpning av konferansen ved Sunniva Holmås Eidsvoll, Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

09.45 Lange linjer

10.40 Mønster og motstand

11.35 Lunsj med Ungdatatorget

På torget møter man ungdomsforskere og andre som jobber med ungdom. Her presenteres forskning og aktuelle prosjekter relatert til ungdom og Ungdata.

12.20 Skyld, skam og frihet

Abid Raja og Nancy Herz i samtale med Monika Grønli Rosten.

13.10 Risiko og sårbarhet

14.15 Generasjon og prestasjon

  • Utviklingssamtalen som «vennlig» maktutøvelse. – Kristinn Hegna, Institutt for pedagogikk, UiO.
  • Ungdomsidrettens spenninger. – Åse Strandbu, Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NiH.
  • Det politiske generasjonsgapet. – Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning.

15.05 Ettersnakk

En samtale mellom konferansier Andreas Borud, Anders Bakken og Guro Ødegård.

15.25 Slutt

Til toppen